Instal Er?ek
Web dizajn Servis Prodaja ICT usluge Hosting Aplikacije

Dugogodi?nji rad, veliko iskustvo i zavidno znanje

O nama

Tvrtka Instal Er?ek d.o.o. djeluje na hrvatskom tr?i?tu vi?e od jednog desetlje?a. Prvobitnu djelatnost prodaje i servisa
informati?ke opreme pro?irivali smo radom, znanjem i sposobno??u, razvijaju?i istodobno vlastita kvalitetna programska
rje?enja na polju medicine (domovi zdravlja, bolnice, lije?ni?ke ordinacije), veleprodaje i maloprodaje, ugostiteljstva,
?kola stranih jezika i drugo. Danas, uz navedeno, odr?avamo informati?ke sustave i programske aplikacije, vizuelno i uporabno
oblikujemo internet i multimedijalne prezentacije, poma?emo korisnicima da se osje?aju sigurnima i u?imo ...

Uspjeh i zadovoljstvo na?ih korisnika i na? je uspjeh.

?to sve radimo?

Radimo u vi?e razli?itih podru?ja, sa starim i novim tehnologijama. Kod nas mo?ete kupiti raznu informati?ku opremu,
mo?ete servisirati tu istu opremu, mo?ete zatra?iti izradu web stranica po va?oj ?elji, te mo?ete iznajmiti hosting prostor.
Ako ste ve?a firma nudimo usluge odr?avanja cjelokupnog komunikacijskog sustava uklju?uju?i hosting usluge.

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.

Prodaja

Komunikacijska i ra?unalna oprema.

Servis

Servis

Odr?avanje i popravci komunikacijske i ra?unalne opreme.

Web Dizajn

Kreiranje, osmi?ljanje i hosting modernih i inovativnih web stranica.

Baterije24

Kvalitetne baterije sa kvalitetnim Panasonic i Sanyo ?elijama, kapaciteta u vi?e slu?ajeva ve?eg od original baterija.

ICT Usluge

Osiguravanje ra?unala od raznim opasnosti opasnih za rad ra?unala

Programske Aplikacije

Izrada i odr?avanje programskih aplikacija za poslone korisnike

Zainteresirani ste za suradnju?

Kontaktirajte nas