Povijest

Instal Eršek d.o.o.

Tvrtka Instal Eršek d.o.o. djeluje na hrvatskom tržištu više od dva desetljeća.

Prvobitnu djelatnost prodaje i  servisa informatičke opreme proširivali smo radom,  znanjem i sposobnošću, razvijajući istodobno vlastita kvalitetna programska rješenja na polju medicine (domovi zdravlja, bolnice, liječničke ordinacije), veleprodaje i maloprodaje, ugostiteljstva, škola stranih jezika i drugo.

Danas, uz navedeno, održavamo informatičke sustave i programske aplikacije, vizuelno i uporabno oblikujemo internet i multimedijalne prezentacije, pomažemo korisnicima da se osjećaju sigurnima i učimo ...

Uspjeh i zadovoljstvo naših korisnika i naš je uspjeh.