Preventivni pregled

Instal Eršek d.o.o.

Preventivni pregled računala najčešće spriječava veće kvarove.

Tijekom pregleda očiste se sve komponente računala i zamijeni pasta na procesoru i po potrebi na grafičkom procesoru, čime se dramatično smanjuje zagrijavanje i produžuje vijek upotrebe.