Projektiranje

Instal Eršek d.o.o.

Kvalitetno projektiranje ICT sustava zahtijeva dobro upoznavanje s potrebama korisnika uz neposrednu analizu ljudskih i financijskih mogućnosti.

ICT sustav mora, lokalno i globalno, optimalno izvršavati postavljene zadatke bez negativnih utjecaja na korisnike

Stvaranje kvalitetnog sklopovskog i programskog rješenja zahtijeva izvrsno poznavanje tehnologije, ali i socialnog i ekonomskog okruženja u kojem se ona koristi.