Izrada web shop

Instal Eršek d.o.o.

Web shop je posebno osjetljiv način prezentiranja ponude korisnika

Radimo kompletne web shop aplikacije sa sinhronizacijom podataka u različitim database podacima, aktivnom prodajom, payment gateway rješenjima i sl...


Neki od naših radova